Smartplanner

Helt automatiserar kontaktcenter resursplanering.

Ciceronen Smartplanner

Smartplanner är ett av marknadens effektivaste och smartaste bemanningssystem. Uppbyggt med AI teknologi och tydligt regelverk skapas ett nytt schema direkt när oplanerad frånvaro eller stora svängningar i samtalsvolymerna uppstår. Varje agents schema finns i Appen och administrationen är enkel och effektiv. Inget nytt schema läggs ut om inte den ansvarige gett sitt medgivande. Spar mycket tid och pengar, samtidigt som agenterna har sin information i realtid.

Vår fundamentala teknikplattform möjliggör många användningsområden inom bemanning och schemaplanering. Callcenters, dommartillsättning i lagsporter och schemaläggning för kommuner är några olika områden som har stor glädje av Ciceronen Smartplanner. Smartplanner utgår precis som våra andra applikationer från vår högteknologiska teknikplattform med ett basutbud och anpassas till dina egna regler och krav, vilket gör Smartplanner till det specialanpassade bemanningsprogram som är skräddar sytt för dig. Givetvis med senaste teknologi och AI användande.

Hur fungerar det

funktioner

Helautomatiserad schemaläggning

Alla scheman skapas per automatik

SSO

Singel sign on gör det enkelt med behörighet

Planerad och oplanerad frånvaro

Basschema skapas med planerad frånvaro Nytt schema per automatik när oplanerad frånvaro inträffar

Löneredovisning och statistik

Underlag för löneutbetalning och kvalitetsstudier

Skills och anställningsavtal

Både kunskap och anställningsvillkor är basala i schemaläggningen. Systemet utgår från detta vid nytt schema vid oplanerad frånvaro

Drivs av AI

Systemet är uppbyggt på AI teknologi för ökad prediktivitet

APP

Varje medarbetare har alltid tillgång till gällande schema i sin iOS och Android. Här görs även sjukanmälan

API kompatibel

Smartplanner pratar med alla  informationsbärare som kan samtala över API