Ciceronen TEM

Ciceronen TEM samlar in alla kommunikationskostnader och krediteringar, sorterar och konterar dem för leverans till ditt ekonomisystem. Specifikationer via rapport eller app. Beställningsmodul för abonnemang, tekniker på plats eller headset med gällande leverantör som mottagare. Får de anställda använda sina smartphones privat, sker löneavdrag när de överskrider gällande avtal. Ett avtal som är godkänt av Skatteverket. Analysmöjligheter en självklarhet.

I Ciceronen TEM utgår vi från en teknikplattform som är lika för all våra kunder. Funktioner och utökad kapacitet får genom att lägga till moduler. Integrering med andra system löser vi genom vår API buss filosofi där vi smidigt kommunicerar med olika växeldatabaser, HVDer, löne-, ekonomi-, behörighets- eller personalsystem för att spara administration och minska felkällorna.