Ciceronen Smartplanner

Smartplanner är ett av marknadens effektivaste och smartaste bemanningssystem. Uppbyggt med AI teknologi och tydligt regelverk skapas ett nytt schema direkt när oplanerad frånvaro eller stora svängningar i samtalsvolymerna uppstår. Varje agents schema finns i Appen och administrationen är enkel och effektiv. Inget nytt schema läggs ut om inte den ansvarige gett sitt medgivande. Spar mycket tid och pengar, samtidigt som agenterna har sin information i realtid.

Vår fundamentala teknikplattform möjliggör många användningsområden inom bemanning och schemaplanering. Callcenters, dommartillsättning i lagsporter och schemaläggning för kommuner är några olika områden som har stor glädje av Ciceronen Smartplanner. Smartplanner utgår precis som våra andra applikationer från vår högteknologiska teknikplattform med ett basutbud och anpassas till dina egna regler och krav, vilket gör Smartplanner till det specialanpassade bemanningsprogram som är skräddar sytt för dig. Givetvis med senaste teknologi och AI användande.