WHAT2WATCH #3
  • 2017 blir det år då Digitaliseringen slår igenom stort

    Vi ändrar beteenden. Det började gro för ett par år sedan, gick i knopp 2016 och slår ut i full blom 2017. Nästan alla berörs. En del blir rädda andra blir glada, några funderar – vad är det bra för? Blir saker bättre? Blir saker sämre? Blir saker enklare? Vad vinner vi? Under 2016 har vi sett hur SMS meddelandena ökat enormt och mobilsamtalen minskat radikalt. 2016 blev det år då de flesta av oss insåg hur enkelt man kan få svar på sina frågor genom att Googla i mobilen. Internet of Things, IoT, dök upp som ett begrepp. Begreppet som tillsammans med Big Data, bygger på att samla data och hitta mönster. 2017 kommer att bli jättestort inom IoT. Under 2016 började flera myndigheter släppa icke säkerhetsklassad data fritt, vilket uppskattades av många aktörer som använde det omvandlade datat till enkel och tydlig information för allmänhet, kommuner och landsting. Inom vårdsektorn kan ett av användningsområdena bli att avlasta sjukvården och möjliggöra enkel och förebyggande behandling på distans, nu när doktorerna kan följa vårt mående på nätet.

  • Myndigheter och bolag i statens tjänst kan följa hur man t.ex. reser och hur det påverkar vår miljö, vad det kostar och om personalen trivs i den nya digitala världen. Många myndigheter vill veta hur just de påverkar miljön i jämförelse med andra myndigheter. De vill veta när, hur ofta och vilken kommunikationsutrustning de använder när de kommunicerar. Hur förändras deras beteenden och arbetssätt. Vad blir viktigt att ha kontroll på i den digitala världen? Era gissningar är lika bra som våra. Det enda vi vet är att de som mäter, möter de nya utmaningarna betydligt bättre än de som tror sig veta. 2017 inleds med att Ciceronen Analytics förbereder flera mätningar hos flera myndigheter. Mätningar som standardiseras via SIS, Svenska Standardiserings Inspektionen, och möjliggör att det går lätt att jämföra myndigheter emellan.