fbpx

Alla områden i vårt samhälle kommer att påverkas av digitaliseringen. Genom att med automatik ta hand om digitaliserad information från många olika informationskällor och processa den skapas vinster i tid, ekonomi och beslutsfattande. Med utgångspunkt från FN Agenda 2030 är Ciceronen Analytics med och bygger samhälls- och kundnytta med fokus på miljö, ekonomi och den anställde. När vi skapar våra tjänster är det tre kriterier som skall uppfyllas: enkelhet, tydlighet och tidsbesparing. Svårare än så är det inte. Den digitala tekniken skapar enorma möjligheter att bli en del av det nya samhälle som växer fram med storm fart. Viktigt dock att människan med enkelhet kan använda och hantera digitaliseringen. Ciceronen Analytics är en del och kommer att vara en del i det digitala samhället.


Välkommen till Ciceronen Analytics.

Framtiden är skriven i kod.

  • Ciceronen hjälper idag många företag med att fördela kommunikationskostnader på rätt kostnadsställe och exportera underlaget till gällande ekonomisystem. Specifikationerna presenteras i molnet eller som en rapport för de kostnadsställesansvariga. Tack vare Ciceronens nya koncept går det lätt att analysera var kostnader uppstår, om man har rätt abonnemang och vart man ringer. Enkelt, tydligt och korrekt. Vill du veta hur det kommer att se ut i framtiden när det gäller exempelvis resfria möten eller surfanvändandet gör du en predictive analysis. The sky is the limit.