fbpx
Hållbarhet. Hur påverkar digitaliseringen och den nya informationstekniken miljön, ekonomin och de anställda.
Om Ciceronen
  • FN Agenda 2030 med sina 17 punkter, utgör en vital det i Ciceronen Analytics verksamhet idag. Hållbarhet är vårt nyckelord, och vi följer hur miljö, ekonomi och anställda utvecklas och förändras. Beteendeförändring är en given effekt av den nu pågående digitaliseringen. Vi vet att den som följer sina kommunikationsbeteeenden och vidtar nödvändiga åtgärder kommer att lyckas bra i vår nya digitaliserade värld. Ciceronen Analytics har tagit till sin uppgift att samla in data från olika kommunikationsplattformar och leverantörer. Fråga de anställda hur de ser på förändringarna och analysera all information för att skapa förståelse och få helhetsbilder över organisationernas sätt att kommunicera. Viktig information när man vill jämföra, sätta upp mål och mäta om man når sina mål. Mäta, analysera, jämföra och besluta är vårt mantra. Sverige kan agera föregångsland genom att våra myndigheter mäts och analyseras på samma sätt. Hur påverkar resfria möten en organisations resevolymer, och vad får det för effekt på miljö och ekonomi? Hållbarhet är inte bara en garanti för en sund tillväxt och nöjda medarbetare, det är också en garanti för att vår värld överlever. Våra kunder utgörs idag av både den offentliga och den privata sektorn och bägge sektorerna växer.

Ciceronen AB

Kort historik