Smartplanner

 • Smartplanner – bemanning och schemaläggning.

 • Nya Smartplanner är ett automatiskt schemaläggnings­program som med automatik skapar ett förslag till nytt schema med hänsyn tagen till vilken resurs som skall ersättas för att klara gällande kundavtal.


 • All information är digital som hämtas och lämnas mellan olika system. Manuell information kan läggas till.
  Planerad frånvaro.  Smartplanner utgår i sin schemaläggning ifrån planerad frånvaro utan några störningar. I planerad frånvaro ingår avtal, SLA, volymer, samtalslängd, intensitet, efterbearbetningstid, servicegrad, arbetstid, skift, kompetens. Vi kallar det normalläge.
  Akutfrånvaro avser förändringar i normalläget med effekten att avtal och SLA inte uppfylls. Förändringar består av sjukdom, minskade/ökade volymer, längre samtalstid och avsaknad av kunskap.
  Skills avser de kunskaper och förmågor som varje Agent besitter och skall ersättas för att klara avtal och SLA.
  AI, machine learning innebär att beteenden och handhavande studeras och utgör en viktig del i optimeringen av schemaläggningen.
  BI, business intelligence skapar trender och möjliggör analysering och jämförelser.
  Regler och rutiner innebär att all information är digital. Går det att byta pass med en arbetskamrat?
  Hur kommunicerar gruppmedlemmarna med varandra? Skall frånvaro rapporteras till lönesystemet?  
  Hur godkänns ett nytt schema? Skall systemet ge svar på ledighetsförfrågningar? Hur ser poolen ut för ersättare?
  Du bestämmer.  Det är alltid en person som bestämmer schemaläggningen. Systemet ger så bra förslag som möjligt, men en människa bestämmer alltid om och när det nya schemat tas i bruk.
  Användare. Alla som har personal som skall planeras har stor nytta av Smartplanner.