Resurs

 • Resurs – hanterar dina callback avtal.

 • Resurs är en specialbemanning för CallMe systemet från Tele2. CallMe är ett callback system för bl.a landstingens vårdcentraler och Resurs är det bemanningsprogram som används för att klara uppgiften.

 • • Visar hur många som behövs för att leva upp till avtalad servicegrad.
  • Visar när man kan minska på personal
  • Beräkningar görs inklusive och exklusive efterbearbetningstid
  • Möjlighet till simulering
  • Bemanningsfördelning mellan de olika arbetsuppgifter som skall genomföras typ callback, recept, tidsbeställning,
  • Räcker personalen till?