Happy

 • Happy – Ciceronen Analytics lilla enkätprogram.

 • Happy är Ciceronen Analytics lilla enkätprogram. Enkla korta frågor ställs till de anställda. Frågorna skall högst ta 10 sek att besvara på.

 •  

  Flera enkätfrågor kan göras samtidigt.
  Frågan dyker upp på skärmen efter den rutin som bestämts.
  Förändringar visas i förhållande till förra mättillfället.
  Förändringar visas som trender över tid.
  Möjlighet till kommentarer finns.
  Du skriver själv dina frågor.
  Visar tydligt vad personalen tycker om vissa saker.
  Utgör bl.a. en viktig del i hållbarhetsmätningarna.
  Du följer enkelt stämningen på kontoret.