Bemanning

 • Bemanning – ha koll på din servicegrad.

 • • Gör det möjligt att bemanna så att den avtalade servicegraden hålls.
  • Bemanningen sker per kvart.
  • Bemanningen bygger på verklig data.
  • Möjlighet att lägga till efterbearbetningstid.


 • • Visar hur många personer som behövs för att klara servicegraden med hänsyn tagen till samtalsintensivitet och volymer.
  • Visar hur många man var i verkligheten och hur många man skulle ha varit.
  • Bemanningen sker veckodagsvis måndagar för sig, tisdagar för sig osv.
  • Grafen visar vart brister uppstår och jämförelser kan göras över kort och lång tid.
  • Följer trender.
  • Uppdelning av olika arbetsuppgifter samtal, skills, chat, mejl m.m.
  • Planneringen sker ofta i 14 dagars perioder och bygger på tidigare erfarenheter av volymer och samtalstäthet.
  • Visar siffrorna i reella tal och i grafer.