fbpx

Välkommen till Ciceronen Analytics tjänster och resurser.

Vi mäter, jämför, analyserar och prognostiserar digital kommunikation. Vi arbetar med statistik och skapar beslutsunderlag så du kan se vad som händer inom kommunikationsområdet på din arbetsplats. Prognostisering via Machine learning. Kostnads- och flödesanalys, jämförelser och trend via Business intelligens. Vi utgör en fulländad leverantör av beslutsunderlag för all digital kommunikation. Vi utgår från FN Agenda 2030 för att se hur kommunikation påverkar hållbarheten på jorden och i din organisation.

Ta kontakt med Thomas Bajohr, 0706-431150, thomas@ciceronen.com så visar han gärna.

Avancerade tjänster

Ciceronen TEM – enklare, tydligare och tidsbesparande

Smartplanner – ett schemaläggningssystem byggt på AI

Hållbarhet – kommunikationens påverkan på miljö, ekonomi, personal

Applikationer

Rapporter

Flöden, trend och bemanning

Dayviewer – mäter samtalsflöden
Applikationer

Trend – förändringar av KPI/nyckeltal

Bemanning – klara din servicegrad

Resurs – bemanning för callback

Integrerade stödsystem

Applikationer

AI, Machine learning – predictive analytics, schemaläggning och prognos

Applikationer

Business Intelligence – Analys, jämförelse och trend

Applikationer
Dashboard – följ dina nyckeltal
Happy – vad tycker personalen egentligen?